.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (ZPT6325Q) – tficeram

CODE (ZPT6325Q)

ZPT6325Q-2

White Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Brik &Cement

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  60*60