.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (ZPME3028C) – tficeram

CODE (ZPME3028C)

ZPME3028C-3

Cream Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper 

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  30*90

ZPME3028C-2

ZPME3028C

ZPME3028C-1

ZPME3028C