.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (UPM3126J) – tficeram

CODE (UPM3126J)

UPM3126J-1
UPM3126J

Beige Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wood

Installation Location:  View & Corridor

Size:  30*90