.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Sado Gray) – tficeram

CODE (Sado Gray)

Sado Gray

Sado Gray

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  25*75

Saodo Gray Light

Sado Gray Light

Saodo Gray Decore

Sado Gray Decore