.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Oscar) – tficeram

CODE (Oscar)

Oscar Beige Decore

Oscar

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  25*50

Oscar Beige Light

Oscar Beige Light

Oscar Beige Decore

Oscar Beige Decore

Oscar Beige Darck

Oscar Beige Darck