.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPT6264J) – tficeram

CODE (MPT6264J)

MPT6264J-2

Beige Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Stone

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  60*60