.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPT6208L) – tficeram

CODE (MPT6208L)

MPT6208L-2

Gray Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Stone

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  60*60