.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPT6181N) – tficeram

CODE (MPT6181N)

MPT6181N-2

Brown Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Geometric

Installation Location:  Commercial & Parking

Size:  60*60