.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPT3005F) – tficeram

CODE (MPT3005F)

MPT3005F-2
MPT3005F-1

Brown Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Wood

Installation Location:  View & Corridor

Size:  30*90