.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPT3004C) – tficeram

CODE (MPT3004C)

MPT3004C-2
MPT3004C-1

Cream Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Stone

Installation Location:  View & Corridor

Size:  30*90