.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPP8012W) – tficeram

CODE (MPP8012W)

MPP8012W-1

White Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Shiny-Polish

Design Style:  Stone

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  80*80