.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPME3022) – tficeram

CODE (MPME3022)

MPME3022D1C-1

Cream Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*90

MPME3022D1C

MPME3022D1C

MPME3022D2C

MPME3022D2C

MPME3022D3C

MPME3022D3C

MPME3022B

MPME3022B

MPME3022C

MPME3022C