.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPM8120L) – tficeram

CODE (MPM8120L)

MPM8120L-3

Gray Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Brick & Cement

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  80*80