.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPM8003Q) – tficeram

CODE (MPM8003Q)

MPM8003Q-3

Bony Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Stone

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  80*80