.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPM3123D-C) – tficeram

CODE (MPM3123D-C)

MPM3123D-C -4

Cream Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper 

Installation Location:  Saloon & Room Floor

Size:  30*90

MPM3123D-C -1

MPM3123D-C

       Dark

MPM3123D-C -2

MPM3123D-C

       Decore

MPM3123D-C -3

MPM3123D-C

       Light