.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPM3061T) – tficeram

CODE (MPM3061T)

MPM3061T

Gray Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Stone

Installation Location:  View & Corridor

Size:  30*90