.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPM2045J) – tficeram

CODE (MPM2045J)

MPM2045J-1

Beige Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Stone

Installation Location:  View & Corridor 

Size:  40*120

MPM2045J-2

MPM2045J

MPM2045J-3

MPM2045J

MPM2045J-4

MPM2045J