.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPM2036A) – tficeram

CODE (MPM2036A)

MPM2036A-1

Cream Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Stone

Installation Location:  View & Corridor 

Size:  40*120

MPM2036A-2

MPM2036A

MPM2036A-3

MPM2036A

MPM2036A-4

MPM2036A