.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPHR6106C_I) – tficeram

CODE (MPHR6106C_I)

MPHR6106C_I-2

Cream Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Geometric

Installation Location: Commercial & Parking

Size:  60*60