.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (MPHR3027J) – tficeram

CODE (MPHR3027J)

MPHR3027J-1
MPHR3027J-2

Brown Porcelain Ceramic

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Brick & Cement

Installation Location:  View & Corridor

Size:  30*90