.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Kapric Gray) – tficeram

CODE (Kapric Gray)

Kapric Gray

Kapric Gray

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*60

Kapric Gray Light

Kapric Gray Light

Kapric Gray Decore

Kapric Gray Decore