.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Kapric Blue) – tficeram

CODE (Kapric Blue)

Kapric Blue

Kapric Blue

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*60

Kapric Blue Light

Kapric Blue Light

Kapric Blue Decore

Kapric Blue Decore