.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Granada Gray) – tficeram

CODE (Granada Gray)

Granada

Granada Gray

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*60

Granada light

Granada Gray Light

Granada Decore

Granada Gray Decore  

Granada Darck

Granada Gray Dark