.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Gatem) – tficeram

CODE (Gatem)

Gatem

Gatem

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*90

Gatem Light

Gatem Light

Gatem Dark

Gatem Dark

Gatem Decore

Gatem Decore

Gatem Rustic

Gatem Rustic