.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Gatalina Gray) – tficeram

CODE (Gatalina Gray)

Katalina

Gatalina Gray

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*60

Gatalina Gray Light

Gatalina Gray Light

Gatalina Gray Decore

Gatalina Gray Décor  

Gatalina Gray Darck

Gatalina Gray Dark