.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Galexi) – tficeram

CODE (Galexi)

Galexi

Galexi

_

Glaze:  Shiny

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*90

Galexi llight

Galexi light

Galexi Decore

Galexi Decore 

Galexi Darck

Galexi Darck