.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Bloom) – tficeram

CODE (Bloom)

Bloom

Bloom

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*90

Bloom Light

Bloom Light

Bloom Decore

Bloom Decore 

Bloom Darck

Bloom Darck