.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Betrix) – tficeram

CODE (Betrix)

Betrix

Betrix 

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*90

Betrix Light

Betrix Light

Betrix Dark

Betrix Darck

Betrix Decore

Betrix Decore

Betrix Rustic

Betrix Rustic