.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. CODE (Amaris) – tficeram

CODE (Amaris)

Sado Gray

Amaris

_

Glaze:  Opaque

Design Style:  Wallpaper & Stone

Installation Location:  WC & Bathroom

Size:  30*90

Amaris Light

Amaris Light

Amaris Decore

Amaris  Décor 

Amaris Darck

Amaris Dark